วันประสูติองค์พระศาสดาศิริสัตคุรุรามซิงห์
บาเซนต์ปัญจมี (Basant Punchmi)
 
         
   
บิดาขององค์พระศาสดา ศิริสัตคุรุ ราม ซิงห์ ยี เชื่อว่าองค์พระศาสดาเป็นบุตรของท่านจริง ๆ
ท่านเลี้ยงดูพระองค์อย่างบุตรที่แท้จริง
ท่านไม่เคยคิดฝันเลยว่าพระผู้เป็นเจ้าได้ทรงประสูติในบ้านของท่าน
ด้วยเหตุนี้ท่านจึงรู้สึกยินดีเมื่อมีผู้คนกล่าวยกย่อง และเป็นห่วงเมื่อได้รับคำตัดพ้อ

 
ครั้งหนึ่งสาวกคนสนิทขององค์พระศาสดา "ท่านนักบุญแลณาซิงห์" ได้ถูกบิดาของพระองค์ทักท้วงว่า "ท่านจงกล่าวเตือน
ให้เขา (องค์พระศาสดา) นั่งสวดมนต์อย่างสงบอยู่เพียงแต่ในบ้านเถิด งดออกไปสั่งสอนเทศนาผู้ใด เพราะเราเริ่มมีความ
หวาดกลัวถึงภยันตรายจากรัฐบาลซึ่งอาจเกิดขึ้นต่อบุตรของเรา เราได้ข่าวมาว่าขณะนี้มีสายสืบของรัฐบาลมาวนเวียนอยู่เสมอ" (ในขณะนั้นประเทศอินเดียถูกปกครองโดยรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรอังกฤษ) ท่านนักบุญแลณานำเรื่องราวความห่วงใยชี้แจงให้องค์พระศาสดาฟังโดยละเอียด ดังนั้นเพื่อเป็นการขจัดความกลัวของ บิดาให้หมดสิ้นไป วันหนึ่งในระหว่างประกอบพิธี ศาสนกิจท่ามกลางที่ประชุมศาสนิกชน พระศาสดาทรงกล่าวต่อบิดาของ พระองค์ว่า

"ท่านจงเล่าเหตุการณ์ตามความสัตย์
อย่าเบือนปัดปกปิดแถลงไข
มหัศจรรย์ที่ท่านรู้อยู่แก่ใจ ความภายในวันเราเกิดกำเนิดมา"

  เมื่อบิดาของพระองค์ได้รับฟังดังนี้ ท่านจึงได้จมดิ่งลงสู่ก้นบึ้งแห่งภวังค์ ท่านได้ย้อนระลึกถึงภาพเหตุการณ์ในอดีต

ขึ้นอีกครั้ง และท่านได้กล่าว่า "ลูกรักเมื่อเวลาที่เจ้าเกิดหมอผู้ทำคลอดได้นำเอาก้อนเนื้อก้อนหนึ่งออกมา...ก้อนเนื้อที่ไม่มี กระดูก และไม่ได้เป็นร่างมนุษย์ ข้าพยายามตรวจศึกษาอยู่เป็นเวลานานแต่ก็ไม่เข้าใจและในที่สุดจึงขุดดินฝังก้อนเนื้อลงใน พื้นบ้าน ของข้านั่นเองแล้ว หมอทำคลอดจึงลากลับ" "จากนั้นหมอทำคลอดผู้นั้นได้ออกไปกระจายข่าวสู่ชาวบ้านทั่วไปว่า บ้านของช่างไม่ยัสซาซิงห์ได้กำเนิดบุตรออกมาเป็นก้อนเนื้อ ข้าเองไม่รู้ว่าจะชี้แจงให้ชาวบ้านฟังอย่างไร สิ่งที่นางพูดนั้นเป็น ความจริงทุกประการ เมื่อชาวบ้านได้ยินดังนั้นต่างพากันมา แสดงความเสียใจที่บ้านของข้า" "แต่ในทันทีที่พวกเขาเข้ามาใน บ้าน พวกเขาได้พบกับภาพของทารกน้อย หน้าตาผิวพรรณเปล่งปลั่งดังเป็นรัศมีกำลังนอน เล่นอยู่บนเตียง" "เมื่อชาวบ้าน เห็นดังนั้นจึงพากันไปต่อว่าหมอผู้ทำคลอดว่าทำไมจึงต้องหลอกลวงด้วย เพราะที่บ้านของยัสซาซิงห์นั้นได้กำเนิด ทารกที่แสนน่ารัก พวกเราต่างได้เห็นมากับตา" "ดังนั้นหมอทำคลอดซึ่งเป็นผู้เห็นเหตุการณ์มาตั้งแต่ต้นจนถึงเมื่อฝังก้อน เนื้อลงดิน จึงได้กลับมาที่บ้านของข้าอีกครั้ง เมื่อเห็นทารกนั้นด้วยตาตนเอง จึงอุทานออกมาด้วยความประหลาดใจยิ่งว่า"

"ทารกนี้ไม่ใช่สามัญชน
แต่เป็นเทพบุตรมาบังเกิดโดยแท้"