พระเจ้า และ พระศาสดา
 
     
 

หลายคนคงเคยคิดว่าพระเจ้า และพระศาสดาแตกต่างกันอย่างไร และเราจะรู้จักพระเจ้าได้ด้วยวิธีใด ?
พระเจ้า คือ ผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่าง เราเรียกกันว่า "พระผู้สร้าง" ซึ่งพระองค์มีเพียงหนึ่งเดียว
พระศาสดา คือ ปางอวตารของพระผู้เป็นเจ้า ในพระคัมภีร์ได้เขียนไว้ว่า "เราจะพบพระผู้เป็นเจ้าโดยผ่านทางองค์พระศาสดาเท่านั้น"
มนุษย์จะรู้จักพระเจ้าได้จากพระศาสดา การที่เราจะได้เห็นพระเจ้านั้น ขึ้นอยู่กับว่าพระเจ้าจะทรงให้เราได้เห็นหรือไม่ และขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของเราด้วย