อมฤต วจนะ
 
   
จงพูดความจริงและให้เกียรติสรรเสริญพระธรรม
 
ท่านทั้งหลายจงพูดแต่ความจริงและให้เกียรติสรรเสริญพระธรรม, ช่วยผู้อื่นเท่าที่กำลังเราช่วยได้ อย่าทำไม่ดีกับผู้อื่น, อย่าโกงและอย่าทำร้ายผู้อื่น ทำดีในชาตินี้ ผลกรรมดีก็จะได้ในชาติหน้า เพราะชาติที่แล้วท่านคงสะสมบุญไว้มากจึงได้เกิด เป็นมนุษย์ชาตินี้ อ่านข้อความภาษาปัญจาบี
จงอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันด้วยเรื่องเพียงเล็กน้อย
นอกจากมนุษย์แล้วไม่มีสิ่งมีชีวิตใดเลยที่สามารถสวดมนต์ สรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าได้, พี่น้องทั้งหลายจงสวดมนต์เถิด จงอธิษฐานแทบพระบาทของพระผู้เป็นเจ้า และจงรักใคร่ปรองดองกัน จงอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันด้วยเรื่องเพียงเล็กน้อย และจงอย่าทำตัวให้ห่างจากกัน อ่านข้อความภาษาปัญจาบ
ผู้ที่สวดมนต์
พระผู้เป็นเจ้าจะทรงคุ้มครองเฉพาะผู้ที่สวดมนต์รำลึกถึงพระองค์เท่านั้น ส่วนผู้ที่ไม่สวดมนต์รำลึกถึงพระผู้เป็นเจ้าถึงแม้ว่า จะเป็นชาวนามธารีซึ่งโพกผ้ากลมก็ตาม หากยังคงอวดดีก็จะไม่ได้รับการคุ้มครอง เปรียบเสมือนดั่งผู้ที่มีตั๋วรถไฟเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์โดยสารบนขบวนรถไฟได้ ดังนั้นผู้ที่ไม่สวดมนต์จึงจะต้องพลาดโอกาส และเสียใจในภายหลัง อ่านข้อความภาษาปัญจาบี
ไม่ควรมีชาวนามธารีผู้ใดเลยที่ละเว้นการสวดมนต์วันละ 1 ชั่วโมง
นี่คือพระบัญชาขององค์พระศาสดา และเป็นคำขอร้องจากเราด้วย เพราะนี่คือหน้าที่โดยตรงของผู้รักษาการณ์ ซึ่งจะต้องป่าวประกาศพระบัญชาซึ่งได้รับมาจากองค์พระศาสดา ทรงรับสั่งให้สานุศิษย์ได้แจ้งไปยังชาวนามธารีทุกคน จงอย่าได้ละเว้นการนั่งสวด สรรเสริญพระนามของพระผู้เป็นเจ้าวันละ 1 ชั่วโมง ผู้ใดที่สวดได้มากก็จงสวดต่อไป นี่คือคำสั่งจากเรา ส่วนผู้ที่ไม่ได้สวดก็จะ ประสบกับความทุกข์ยาก อ่านข้อความภาษาปัญจาบี
ชาวซิกข์ควรมีจิตใจนอบน้อม และความคิดที่สูงส่ง
จิตใจนอบน้อมหมายถึง พี่น้องทั้งหลาย เราทุกคนควรทักทายซึ่งกันและกันด้วยการกราบเท้า จงรักซึ่งกันและกัน สำหรับผู้ที่ไม่ได้กราบเท้า ก็ให้กล่าวทักทาย ในเรื่องของความรักที่พึงมีต่อกันนั้น เราคิดว่าไม่จำเป็นต้องกล่าวอีก แต่ใน ความคิดของเราตามคำสั่งสอนของพระศาสดานั้น การกราบเท้าเป็นสิ่งจำเป็น (ในการแสดงความนอบน้อมถ่อมตน) อ่านข้อความภาษาปัญจาบี
เรื่องของการสวดมนต์
เรื่องของการสวดมนต์นี้ ไม่ได้เป็นคำสั่งของเราโดยตรง แต่เป็นคำสั่งขององค์พระศาสดาศิริ สัตคุรุ ราม ซิงห์ ยี
"ผู้ใดที่ไม่เข้าร่วมพิธีการสวดมนต์ เราจะไม่ช่วยเหลือผู้นั้นแต่อย่างใด"
อ่านข้อความภาษาปัญจาบี
ผู้ที่ตื่นตอนเช้ามืด
ผู้ใดตื่นในตอนเช้ามืดเพื่อสวดมนต์ และอ่านพระคัมภีร์ จะได้บุญเท่ากับการทำทานด้วยไข่มุกหนัก 50 กิโลกรัม
(ดังนั้นจึงเท่ากับว่า พระศาสดาทรงให้พรผู้ตื่นเช้าได้มีโอกาสทำทาน ซึ่งถึงแม้อัครมหาเศรษฐีก็ไม่มีโอกาสทำทานเช่นนี้ได้ ทุกวัน) อ่านข้อความภาษาปัญจาบี
ผู้ที่เชื่อฟังคำสั่งสองขององค์พระศาสดา
ผู้ใดที่ไม่ได้อยู่ในกรอบขององค์พระศาสดา, ไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนขององค์พระศาสดา พี่น้องทั้งหลายเขาผู้นั้นจะถูก ลงโทษจงอย่าเข้าใจว่าการที่เราเป็นนามธารีแล้ว สัตคุรุ ราม ซิงห์ จะช่วยเรา ผู้ใดที่เชื่อฟังคำสั่งสอนของ สัตคุรุ ราม ซิงห์ ผู้นั้นจึงจะได้รับการช่วยเหลือ, ผู้ใดที่เชื่อฟังคำสั่งสอนของ คุรุ นานัก, ผู้ใดที่เชื่อฟังคำสั่งสอนของ คุรุ โควินท ซิงห์ ผู้นั้นจึงจะได้รับการช่วยเหลือ อ่านข้อความภาษาปัญจาบี
     
กลับหน้าหลัก  
หน้า 1 2 3 4 5